Camins Grup

“Massa sovint passa el que no havia passat mai”

Sebastià Camins
soci fundador

 

L’experiència durant anys de treball i milers de situacions viscudes fan bona la cita de Sebastià Camins, fundador de la nostra corredoria d’assegurances. Per aquest motiu, les pòlisses que es contracten a través de Camins Grup es fan a les millors companyies, a les que donen més cobertures a un millor preu.

La nostra vocació de servei a les empreses és global. I en aquest sentit el Grup disposa de departaments especialitzats per completar l’atenció administrativa tan en temes de fiscalitat, comptabilitat, mercantil, laboral, o en auditoria.

Ara, els nostres clients ens han demanat solucions per tal de poder incrementar el seu patrimoni, i hem establert lligams amb entitats financeres vinculades al món de la seguretat que ens permeten oferir productes amb un rendiment que millora el de la banca.

Ens agrada escoltar per poder oferir el millor a cada empresa, a cada família, a cada persona. Volem que la gent que confia en nosaltres estigui tranquil·la tan en els moments difícils com en els bons moments.

Xavi Camins
Director