CAMINS GRUP + Confiança = Més estalvis pels clients

Camins Grup ofereix les assegurances més completes i competitives del mercat però també productes que ajuden a fer créixer els estalvis del seus clients, com el Pla Individualitzat d’Estalvi Sistemàtic (PIAS). Aquest pla dóna un 5% d’interès al primer any, amb la particularitat que el 2’8% d’aquest benefici es fa efectiu després dels 30 primers dies d’haver fet la imposició.

El pla d’estalvi permet fer aportacions fins a un màxim de 8.000 euros anuals, tot i que hi ha clients que prefereixen treballar amb quantitats mensuals més petites, a partir de 50€ mensuals. D’aquesta manera garanteixen tenir un estalvi pels estudis dels fills, o per la compra d’un article de consum que preveuen necessitar, sense estar lligats a terminis de cap tipus.

El PIAS permet fer un vestit mida del client i la retirada del capital és absolutament flexible. A partir del segon any l’interès disminiueix, però tot i així supera en escreix els interessos que en aquests moments s’ofereixen en terminis fixes tradicionals.

Demaneu informació i feu créixer els vostres estalvis. És possible.