Visc al meu pis

CONDICIONS

Aquesta assegurança cobreix el CONTINENT amb 60.000€, és a dir que en cas de sinistre a estructures de construcció d'origen, l'assegurat rebrà fina a la quantitat màxima indicada. En cas de voler incrementar la cobertura fins a 90.000€ s'aplicarà un augment de la pòlissa de 7,40€ (106,71€)

Aquesta assegurança cobreix el CONTIGUT amb 12.000€, és a dir que en cas de sinistre l'assegurat rebrà fins a la quantitat màxima indicada per les seves pertenences.

Les causes que podrien provocar un sinistre i queden cobertes al 100% són: incendi, explosió, extinció, llamp, demolició, desenrunament, despeses de salvament, bombers, vandalisme, pluja, vent, pedregada, neu, impacte, inundació, fum, caiguda de naus i ones sòniques.

L'assegurança cobreix un màxim de 1.200€ per sinistre (sense limitació de sinistres) les següents incidències: trencament de vidres, miralls, llunes, marbres, y sanitaris

Inclou una cobertura de Responsabilitat Civil per l'inquií/ina com a cap de família, per valor de 150.000€ i es fa càrrec de fiances judicials i defensa jurídica, o assistència jurídica en reclamació per danys.

A diferència de la majoria de les assegurances  del mercat, aquesta també inclou responsabilitat civil en danys per aigua a tercers i una cobertura de 1.500€ per danys estètics.

Formulari de contractació


    En activar la casella, s'accepten les condicions particulars de la pòlissa i la política de privacitat