Casa petita

CONDICIONS

Aquesta assegurança cobreix el CONTINENT amb 100.000€, és a dir que en cas de sinistre a estructures de construcció d'origen, l'assegurat rebrà la quantitat màxima indicada.

Aquesta assegurança cobreix el CONTIGUT amb 9.000€, és a dir que en cas de sinistre l'assegurat rebrà la quantitat màxima indicada per les seves pertenences.

Les causes que podrien provocar un sinistre i queden cobertes al 100% són: incendi, explosió, extinció, llamp, demolició, desenrunament, despeses de salvament, bombers, vandalisme, pluja, vent, pedregada, neu, impacte, inundació, fum, caiguda de naus i ones sòniques.

L'assegurança cobreix un màxim de 1.200€ per sinistre (sense limitació de sinistres) les següents incidències: Trencament de vidres, miralls, llunes, marbres, y sanitaris

Inclou una cobertura de Responsabilitat Civil per propietari/a com a cap de família, per valor de 150.000€ i es fa càrrec de fiances judicials i defensa jurídica, o assistència jurídica en reclamació per danys .

A diferència de la majoria d'assegurances del mercat, aquesta inclou responsabilitat civil en danys per aigua a tercers.

Formulari de contractació

    En activar la casella, s'accepten les condicions particulars de la pòlissa i la política de privacitat