Casa gran

CONDICIONS

Aquesta assegurança cobreix el CONTINENT amb 300.000€, és a dir que en cas de sinistre a estructures de construcció d'origen, l'assegurat rebrà la quantitat màxima indicada.

Aquesta assegurança cobreix el CONTIGUT amb 30.000€, és a dir que en cas de sinistre l'assegurat rebrà la quantitat màxima indicada per les seves pertenences.

Les causes que podrien provocar un sinistre i queden cobertes al 100% són: incendi, explosió, extinció, llamp, demolició, desenrunament, despeses de salvament, bombers, vandalisme, pluja, vent, pedregada, neu, impacte, inundació, fum, caiguda de naus i ones sòniques.

L'assegurança cobreix un màxim de 1.200€ per sinistre (sense limitació de sinistres) les següents incidències: trencament de vidres, miralls, llunes, marbres, y sanitaris

Inclou una cobertura de Responsabilitat Civil pel propietari/a com a cap de família, per valor de 150.000€ i es fa càrrec de fiances judicials i defensa jurídica, o assistència jurídica en reclamació per danys. I

Inclou responsabilitat civil en danys per aigua a tercers,  una cobertura fins a 2.000€ per danys al jardí, de 3.000€ per a vehicles que poguessin estar al parquing, i de 600€ per a claus i canvis de panys en cas de pèrdua.

I fins i tot també inclou una cobertura de 2.000€ per danys a aparells electrònics i de 1.500€ per a danys estètics.

Formulari de contractació

    En activar la casella, s'accepten les condicions particulars de la pòlissa i la política de privacitat